İnsan Doğası Olarak İhtiyaç Duyduğumuz, Merak Ettiğimiz Hertürlü Bilginin Merkezi
31 bin lira ceza uygulanacak

31 bin lira ceza uygulanacak

Şubat 13, 2019 | erdal | Yorum yap

TBMM’de kabul edildi! 31 bin lira ceza uygulanacak

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 8 maddesi daha kabul edildi. Maden ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması, herhangi bir nedenle tetkik ve incelemeleri engellemesi halinde 31 bin lira idari para cezası uygulanacak

TBMM'de kabul edildi! 31 bin lira ceza uygulanacak

Kabul edilen maddelere göre; maden ruhsat sahibi veya vekilinin,  mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması, herhangi bir nedenle  tetkik ve incelemeleri engellemesi halinde 31 bin lira, bunların tekrarında ise  iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Mahallinde tetkik ve inceleme  gerçekleştirilinceye kadar üretim faaliyetleri durdurulacak.

Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülki idare amirlikleri,  il özel idarelerinin yanı sıra yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları veya  ilgili kamu kurum, kuruluşu tarafından tespiti halinde sevk edilen madene el  konulacak.

Ödenmesi gereken devlet hakkına ilaveten sevk fişi olmaksızın sevk  edilen miktar için madenin ocak başı satış bedelinin 5 katı tutarında idari para  cezası verilecek. Bu hükmün ihlalinde idari para cezası 10 katı olarak  uygulanacak.

Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim  yapıldığının tespiti halinde  faaliyetler  durdurularak  üretilen madene  mülki   idare  tarafından el konulacak. Bu fiili işleyenlere kesilen tüm madenin ocak  başı satış bedelinin iki katı tutarındaki idari para cezası, 5 katına  çıkarılacak.

Hammadde üretim izni olmadan veya Maden İşleri Genel Müdürlüğüne  bildirilen yüklenici dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretim  yapıldığının tespitinde de faaliyetler durdurulacak, üretilen hammaddeye mülki  idare el koyacak. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak  bedeli büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon  başkanlığı, diğer illerde il özel idaresi hesabına aktarılacak.

Birinci grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerin  ruhsat bedelleri, Genel Müdürlüğün belirlediği bankada açılacak hesaba  aktarılacak. İşletme ruhsat bedellerinin yüzde 50’si genel bütçeye gelir  kaydedilmek üzere, ilgili muhasebe birimince Hazine hebasına 15 gün içinde  aktarılacak.  Birinci grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise  büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı idaresine, diğer  illerde il özel idaresi hebasına yatırılacak.

Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar tamamının  yatırılmaması halinde, yatırılmayan kısmının 2 katı ruhsat bedeli olarak her yıl  haziranın son gününe kadar yatırılacak, aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Teklifle devlet hakkı yeniden düzenleniyor. II. Grup (b) bendi  madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan  piyasa satış fiyatı üzerinden yüzde 4 oranında alınan devlet hakkı, yüzde 4,5’e  çıkarılıyor. IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko,  krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden belirtilen oranlarda, uranyum  oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden yüzde 8  oranında devlet hakkı alınmaya devam edilecek. Diğerlerinden yüzde 2 oranındaki  devlet hakkı ise yüzde 3 olarak artırılacak.

Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması halinde,  aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında  uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatı olacak.

Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış  fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl  için belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Ruhsat  sahipleri tarafından devlet haklarının beyanında kullanılan ocak başı satış  fiyatı, Genel Müdürlük tarafından ilan edilen ocak başı satış fiyatından daha  düşük olamayacak.

Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Maden  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek ve eksik beyanlar  tamamlattırılacak. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat  bedeli kadar devlet hakkı alınacak. Kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltu taşı için  düzenlenen ruhsatlardan alınacak devlet hakkında bu şart aranmayacak.

Bu yerlerin devlet ormanlarına rastlaması ve Tarım ve Orman  Bakanlığınca verilen iznin 5 hektarı geçmemesi halinde, bu alanda ağaçlandırma  bedeli dışında bedel alınmayacak. Sahanın rehabilite edilerek tesliminden sonra  talep halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilecek.

Altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa,  kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre  tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75’i  alınmayacak.

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KODU

Ruhsat sahibi, arama ve işletme ruhsatı süresince Ulusal Maden Kaynak  ve Rezerv Raporlama Koduna göre hazırlanan teknik raporlar ile kaynak veya rezerv  olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılacak. Bu hakkı talep eden ruhsat  sahibine buluculuk belgesi verilecek.

Buluculuk hakkı hesabında kullanılacak ocak başı satış fiyatı, Maden  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenerek ilan edilen ve devlet  hakkı ödemelerinde esas alınan ocak başı satış fiyatından daha düşük olamayacak.

Üçüncü kişiler, ihalelik sahalara ilişkin Maden İşleri Genel Müdürlüğü  veya ruhsat sahibi ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında ruhsat sahasındaki  görünür rezervi tespit etmeye ve geliştirmeye yönelik yaptıkları faaliyetler  sonucunda, tespit ettikleri veya geliştirdikleri görünür rezervde pay sahibi  olabilecekler. Görünür rezervi geliştirme hakkına yönelik yapılan sözleşmeler  Genel Müdürlüğe başvurulması halinde bilgi amaçlı maden siciline şerh edilecek.

SÜRE UZATIM BAŞVURUSU

Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması  ve birleştirmeye konu tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla,  düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta birleştirilebilecek. Diğer ruhsatlar  hangi aşamada olursa olsun birleştirilemeyecek ancak kamu kurum ve kuruluşlarının  ruhsatları hangi aşamada olursa olsun birleştirilebilecek.

İşletme ruhsatı taleplerinde 1. Grup (b) bendi ve 2. Grup (a) ve (c)  bendi madenleri için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren 2 ay içinde, diğer  maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, ruhsat süresi uzatım  taleplerinde ise ruhsat süresinin bitiminden en geç 6 ay öncesine kadar, vadesi  geçmiş borcunun bulunmaması şartı getirilecek. İşletme ruhsat taban bedeli ve  işletme ruhsat bedeli yatırılması zorunlu olacak.

Yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda  hazırlanan işletme projesinin, işletme projesinin uygulanabilmesi için gerekli  olan mali yeterliliğine ilişkin belgelerin aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı  elektronik posta adresinin veya kurumsal elektronik tebligat sistemi adresinin,  Genel Müdürlüğe sunulması gerekecek. Bu bilgi ve belgelerin eksikliği halinde  talep reddedilecek. Bu eksikliklerin bulunması durumunda süre verilmeyecek ancak  işletme ruhsatı taleplerinde işletme projesinde tespit edilecek teknik  eksikliklerin giderilmesi için yapılacak bildirimden itibaren 3 ay içinde tamamlanacak.

Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 31 bin 54 lira idari  para cezası uygulanacak.KAYNAK: AA

madden 19
maiden name
madena
made nice
maden technologies
madden 19 ps4
madden 19 xbox one
madden 18
maiden stunt cars
maden definition
madden apes
maden ailesi
made in abyss
madden app
made in america
madden arcade
maiden america
maiden art
a maiden
a maiden’s prayer
a maiden most gentle
a maiden’s tale
a maiden never bold
a maiden’s grave
a maiden most gentle lyrics
a maiden’s story
a maiden fair to see
a maiden’s prayer piano
madden boots
madden brothers
maiden bras
madni biryani
madan brushes
madden bodyguard
madden bolt
madden black friday
madden booties
b madden referee stats
b madden referee
madina b
mujhe bhi madine
raatein bhi madine ki
steve madden b
b-d madencilik
b fit madenler
1 b maden grubu
madden covers
maden car
madden coins
madden curse
madam cj walker
madalin cars multiplayer
madden couple
madden controls
maiden clothing
madden coats
camden
camden county college
camden nj
camden national bank
camden aquarium
camden county
camden maine
camden apartments
camden yards
camden sc
mayden dc
madden draft
maiden def
mad dog brush
magen david
maiden define
maden dağı dumandır
maydan dc reservations
mayden dee
mc d maden
madensuyu d is done
madens d.o.o
madina d
madensuyu d is done vinyl
mademoiselle d
madenler d smart
gta d maden niğde
maden english
maden englisch
maden eco
maden eco fuels
maden engels
maden eco kitchens
maden eco logs
maden essen
maden eten
maden explorer
e madenci
e maden net
e maden portal
e madencilik
e maden migem
e maden moddle
maidan e karbala
shah e madina
sarkar e madina
madden football
madden for pc
maiden flight
madden for wii
maidenform panties
maidenform shapewear
madden for switch
maidenform flexees
madden ford
f madden solicitors coalisland
taurus f madden
f mayer vs maden
little f madensuyu
thomas f madden
thomas f madden crusades
thomas f madden books
john f madden md
thomas f madden venice
madden games
madden girl combat boots
madden girl coat
maiden grass
madden girl backpack
madden girl aaden bootie
madden girl ankle boots
made in germany
g madden
g yorum madenciden
g inşaat madencilik
g.g.k madencilik
jimmy g madden 19
r g madden
r g madden melbourne
kevin g madden md
maidenhair fern
maidenhead
maiden home
maiden high school
maidenhair
maiden heist
madden homes
madden hospital
madden hacks
maiden holdings
3h madencilik
3h madencilik nakliyat
m ve h madeni imalat
h ile başlayan madenler
m ve h madeni
maden industrial
maden italy
maden i mit liv
maden itf
medan indonesia
medan indonesia airport
medan indonesia weather
medan indonesia airport code
medan indonesia news
medan in the bible
i made this
i made dis
i made a mistake
i made this for you
i made it lyrics
i made you a pie
i made dis meme
i made it market
i made in spanish
i made it through the rain
madden julian oscillation
madden john
madden jackets
made in japan
madden jiganti moore & sinars llp
madden jones cole & johnson
madden jobs
madden jacksonville
madden jinx
madden jerseys
j madden
j madden denver
j madden homes
j madden pura vida
j madden sdsu
j madden plumbing
j madden artist
j madden garages
j madden wembley
j madden transport
maden kanunu
maden ksa
maden käse
maden kamyonu
maden kanunu uygulama yönetmeliği
maden kaas
maden küche
maden kanunu 2018
maden küchendecke
maden kazaları
k madden engineering
k madden 19
k mladenovic
madine ke wali
madine ke jalwe
madine k wali
madine k
madina k
madine k daro dewar
maden lace & tulle mermaid gown
maiden lane
maiden lane medical
madden library
madden logo
maiden lane medical portal
maiden last name
maiden lane studios
maiden lake supper club
maiden lane san francisco
l madina
ben l maden
andrew l. madenberg
l’embrasement de maden
l ile başlayan maden
l form maden
1 l maden
maden meaning
madden mobile
maren morris
malden ma
maiden ms
maiden movie
madden mobile coins
maiden mother crone
madden mut
madden mental health center
m madinger jewelers
m madine chala
m madine ki janib
m madine chala lyrics
m madine chala mp3 download
m madine jaungi
m madenian
m maidenform
madina m
m nasar madani
madden nfl
maiden nc
madden nyc
madan no ou to vanadis
maiden name in spanish
madden nfl 18
maiden nails
maiden nc weather
madden nfl 17
in madden
in madden trainer
n madden
in madden jockey
madina n
jis ne madine jana
iron maiden n
bitco n madenciliği
john madden
tamara n madden
maiden of honor
madden overdrive coins
madden overdrive ultimate freeze
madden online
madden on switch
madden on pc
maiden oil
madden overdrive hack
madden overdrive tips
o modinar bulbuli
o modinar bulbuli gojol
o madeena madeena
o madina
o modinar bulbuli tomar name full tuli
o modinar bulbuli tomar naam
o modinar bulbuli mp3
o modinar pothe je amar
o modinar kamli wala gojol
o modinar bulbuli mp3 gazal
madden pc
madden ps4
maden pronovias
madden player ratings
maiden press
madan pin brush
madden playbooks
madden pack simulator
madden ps3
madden points
p madden accounting carlisle pa
p madden
p madden plant hire
p madden surfboards
p madden legal
p maddens college station
maden p
madina p
charles p. madenjian
made in p.r.c
madin q land
madin q land admission 2019
madin q land admission 2018
madani qaida
madin question paper
madina quran
madin q land facebook
madina qatar
maiden queen
madden quiz
q significa maiden
madden ratings
maiden rose
maiden rock
madden roster update
madden richard
maiden restaurant dc
madden rewards
madden reddit
madden relocation teams
madden real estate
r madden
r madden ultimate team
r madden mobile
r madden actor
r madden bodyguard
r/maddenmobilebuysell
r/madden overdrive
r/madden cfm
r/madden gms
r madden game of thrones
madden shoes
madden stunt car
maden suyu
maden scrabble
maiden synonym
madden shooting
maiden surname
madden stunt car 3
madden switch
madam secretary
s madden artist
madalin s
s madden shoes
s.maden emlak antalya
madina s
maden s.r.l
bob s nadenica
s kide padenge
xbox one s madden 18
maden tennis
maden turkey
maden technologies ceo
madeintyo
maden technologies iowa city
maden tennis score
maden tetkik arama
madden the game
maden twitter
t madden and associates
t madden and associates scholarship
t madden and associates reviews
t madden and associates commercial
t madden hockey
t madden seahawks
t madden alford
t madden jockey
t maden işçileri sendikası
t maden iş
madden ultimate team
maden unscramble
madden ultimate team reddit
madden update
madden unblocked
madden ultimate team twitter
madden ultimate team series
madden ultimate team 19
madden ultimate team coins
madden ultimate freeze
madden u
maidenhead u vs aldershot
madenci uofa
madden wii u
maka na madina
look what u made me do
ç ü maden mühendisliği
i ü maden mühendisliği akademik takvim
i.t.ü. maden fakültesi
iron maden u zagrebu
madden videos
madden video game
maiden voyage herbie hancock
maiden voyage bridal
maiden voyage book
maiden voyage clothing
maiden voyage tattoo
maiden voyage meaning
maiden voyage cafe
madden v haller
maden v
hinton v maden & ireland
moraing vs maden
bachinger vs maden
millman v maden
main v madine jawan
mayer v maden
hinton v maden & ireland ltd
ma v madine jawan
madden wii
malden weather
madden wiki
madden walmart
madden wedge sneakers
madden wallpaper
madden weekend league
madden website
madden watch
w madden
w maddens horsforth
w madden ltd horsforth
maka w madina
strzelanina w madenna
strzelanina w madena
big w madden 18
big w madden 19
big w madden
john w madden jr
madden xbox one
madden xbox 360
malden x2
madden xp sliders
madden x
madden xbox one x
madden xbox controls
madden xbox bundle
madden xbox one 19
madden xbox one game
madden xbox
105.9 the x madden
xbox x madden 18
l-a-x madden
maven x madden
xbox one madden
madden 18 xbox one
iphone x madden mobile
xbox x madden 19
maden yannick
malden ymca
maiden yet a mother
maiden year
maiden youtube
maiden yugioh
maiden yacht
maiden year meaning
maiden yet a mother lyrics
y maden flashscore
y maden sofascore
y maden itf
y maden explorer
y maden tennis live
y maden live
y maden atp ranking
maden y sofa score
madencilik y
madame zeroni
madame zeroni holes
madame zuzu
madame zheng
madame zeroni song
madame z
madame zeroni gif
madame zeroni meme
madame zenobia
madam zhu
mazinger z
z a madencilik
z a madencilik izmir
zcash madenciliği
madden 08
madden 07
madden 09
madden 06
madden 05
madden 04
madden 03
madden 07 soundtrack
madden 01
madden 08 soundtrack
madden 16
1 maiden lane
1 maiden lane nyc
1 maiden ln
1 maiden lane 5th floor
1 maiden lane new york
1 maiden lane charleston sc
1 maiden lane toms river nj
1 maiden lane morgantown wv
1 maidencombe drive moana
1 maidencraig way
madden 25
madden 20 release date
madden 2018
madden 2020
madden 2019 xbox one
madden 2019 ps4
madden 2k19
madden 20 cover
2 maiden lane
2 maiden street greenacre
2 maidenhead court park
2 maiden over in ipl 2018
2 maiden lane charleston sc
2 maiden lane spotswood nj
2 maidens
2 maiden lane seymour ct
2 maiden st greenacre
2 maidens 1 chalice
madden 3ds
madden 30
madden 3
madden 360
madden 3ds review
madden 35
madden 3drb
madden 3do
madden 3-4 defensive playbook
madden 3ds gameplay
3 maiden lane
3 maiden goddesses of olympus
3 maiden lane nyc
3 maiden lane pleasantville ny
3 maidenhead
3 maidenhead jobs
3 maidens brush road wyoming
3 maiden way baldivis
3 maiden smith drive moama
3 maidenhall highnam
madden 4
madden 40 times
madden 4k
madden 46 defense
madden 40
madden 4-4 defense
madden 4-3 playbook
madden 44
madden 49ers
madden 4 players
4 maiden lane
4 maidens rwby
4 maiden lane nyc
4 maidenhair drive warragul
4 maidenhead court park
4 maidens in t20
4 maidens road turnberry
4 maidenhair drive
4 maidenhead court oxenford
4 maiden lane east dundee il
madden 5
madden 50
madden 5-2 defense
madden 50 off
madden 5v5
madden 53 man roster update
madden 50 yard field goal
madden 57 yard field goal
madden 538
madden 5 piece counter set
5 maiden lane
5 maiden lane charleston sc
5 maiden lane farmington ct
5 maiden street robindale
5 maiden street robindale randburg
5 maidenwell rd ormeau
5 maiden place newnham tasmania
5 maiden way baldivis
5 maidens brush road wyoming
5 maiden lane nyc
madden 64
madden 6
madden 60 off
madden 64 rom
madden 64 controls
madden 64 cheats
madden 60fps
madden 64 gameplay
madden 6 legged turkey
madden 6 piece dining set
6 maiden lane
6 maidens to carry my coffin
6 maiden lane nyc
6 maiden lane ellenville ny
6 maidencraig court
6 maiden lane london wc2e 7na
6 maidenhair place calamvale
6 maiden lane croton
6 maiden lane london
6 maidensbridge road wall heath
madden 7
madden 7 cover
madden 7 soundtrack
madden 7 letters crossword clue
madden 7 letters
maden 7. madde izinleri
mad 71730
msd 7531
mad 700
mad 7 lazors
7 maiden lane
7 maiden ln manchester nh
7 maidens
7 maiden lane east dundee il
7 maidens botw
7 maiden lane rothesay nb
7 maidenburgh street colchester
7 maidenhead court oxenford
7 maiden lane london
7 maiden lane covent garden
madden 8
madden 89
madden 88
madden 8 cover
madden 85
madden 89 cover
madden 8 soundtrack
madden 8 trailer
madden 8 pc download
madden 8 legged turkey
8 maiden lane
8 maiden lane seymour ct
8 maiden lane mississauga
8 maiden street greenacre
8 maiden st greenacre
8 maiden lane wilbraham ma
8 maiden street ropes crossing
8 maiden ave taree
8 maiden lane streetsville
8 maidencane bluffton sc
madden 99
madden 98
madden 95
madden 9
madden 94
madden 97
madden 96
madden 93
madden 92
madden 99 club
9 maiden lane
9 maiden lane new york ny
9 maiden lane ny
9 maidens
9 maidens school
9 maidens cornwall
9 maiden smith drive moama
9 maiden street robindale
9 maidens dundee
9 maidenhead court oxenford